interip.nl - Verhuisformulier .NL domeinnaam
00

Formulier voor wijziging domeinnaamhouder domeinnaam

Dit formmulier is nodig als een .nl domeinnaam overgedragen wordt op naam van een andere houder. Dit formulier dient ingevuld en ondertekend te worden door de huidige en de nieuwe houder.
Ondergetekende,
naam: M. Kalkan
bevoegd te handelen en handelend namens
houder: InterIP Networks B.V.
adres: Sadatweg 20, 2622 AP
plaats en land: Delft, Nederland
betreffende de
domeinnaam: ___________________________.NL*

verklaart hierbij de houder van genoemde domeinnaam te willen wijzigen in

Nieuwe houder:
__________________________________*

Adres en postcode
__________________________________*

Plaats en land
__________________________________*

Contactpersoon:
__________________________________*

en de nieuwe houder verklaart een ingevuld en ondertekend "Registratiecontract Domeinnaam" te hebben overlegd aan de betrokken deelnemer alsmede de noodzakelijke administratieve gegevens te hebben verstrekt.

datum: __________________________________*
Handtekening domeinnaamhouder:


__________________________________
Handtekening nieuwe houder:


__________________________________*

Bij dit formulier is een opdrachtbevestiging, en registratiecontract SIDN nodig.
* = in te vullen door nieuwe houder van de domeinnaam.

Dit formulier per email (snelste verwerking), post of fax retourneren aan:
InterIP Networks B.V. Tel: +31 (0) 174-726026
t.a.v. Sales afdeling interip.nl Fax: +31 (0) 174-726021
Industriestraat 11 orders@interip.nl
2671 CT Naaldwijk
U kunt het formulier ook ondertekend inscannen en per e-mail verzenden in de formaten .JPG, .GIF, .BMP en .PDF.