interip.nl - Wijzigen NAW-gegevens

Wijziging NAW-gegevens

Ondergetekende geeft interip.nl de opdracht zijn of haar contact-gegevens te wijzigen in onderstaande nieuwe gegevens.

Domeinnaam:WWW.

Klantnummer:KL


Nieuwe gegevens:
Naam contactpersoon:

Straat en huisnummer:

Postcode en plaatsnaam:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

E-mailadres:Naam: _____________________________Datum:

Handtekening: _______________________

Ondergetekende verklaart handtekeningbevoegd te zijn voor deze domeinnaam. Gelieve dit formulier in te vullen alvorens deze uit te printen. Deze wijziging dient ondertekend te worden door de huidige houder van de domeinnaam. Na ontvangst van dit formulier en verwerking in onze administratie ontvangt u een bevestiging. Let OP: De wijziging wordt uitsluitend doorgevoerd in onze administratie. Om de domeinnaam of uw contract over te zetten naar een ander eigenaar dient u een overdracht domeinnaam formulier te gebruiken.

Dit formulier per email (snelste verwerking), post of fax retourneren aan:
InterIP Networks B.V. Tel: +31 (0) 174-726026
t.a.v. Sales afdeling interip.nl Fax: +31 (0) 174-726021
Industriestraat 11 orders@interip.nl
2671 CT Naaldwijk
U kunt het formulier ook ondertekend inscannen en per e-mail verzenden in de formaten .JPG, .GIF, .BMP en .PDF.