interip.nl - Verhuizing domeinnaam naar andere provider

Verhuizing domeinnaam naar andere provider

Verhuizing van de domeinnaam is mogelijk gedurende de gefactureerde periode, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 30 dagen voor het eind van de vervaldatum.

Ondergetekende geeft interip.nl de opdracht alle internetservices op onderstaande domeinnaam en alle daarmee samenhangende diensten te beeindigen per --20Domeinnaam:WWW.
Klantnr:KL
Bedrijf:
Naam houder:
Straatnaam/ nr:
Postcode en woonplaats:
Telefoon (overdag):
E-mail adres: *
Reden verhuizing (niet verplicht):

Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn dat:
  • verhuizing van de domeinnaam mogelijk is gedurende de gefactureerde periode
  • het doorgeven van de verhuizing tevens beschouwd wordt als opzegging van de registratie van de domeinnaam, inclusief de daarbij behorende internetservices bij interip.nl
  • Indien de domeinnaam niet is verhuisd voor het eind van de gefactureerde periode, de domeinnaam per vervaldatum vrijvalt voor registratie door derden.
Datum: Plaats:

Handtekening: ____________________________________

Gelieve dit formulier in te vullen alvorens deze uit te printen. Deze opzegging dient ondertekend te worden door de houder van de domeinnaam. * Na ontvangst van dit formulier en verwerking in onze administratie ontvangt u een bevestiging per e-mail.

Dit formulier per email (snelste verwerking), post of fax retourneren aan:
InterIP Networks B.V. Tel: +31 (0) 174-726026
t.a.v. Sales afdeling interip.nl Fax: +31 (0) 174-726021
Industriestraat 11 orders@interip.nl
2671 CT Naaldwijk
U kunt het formulier ook ondertekend inscannen en per e-mail verzenden in de formaten .JPG, .GIF, .BMP en .PDF.