PHP webhosting op stabiele Linux server
Domeinen Hosting Design Co-locatie Contact

Interip.nl
Home
Bedrijfsprofiel
Contact
Vacatures
Nieuwsberichten
Nieuwsbrief
Resellers
WebMail Login
Domeinnamen
Algemeen
Registreren / Verhuizen
Domeinbewaker (nieuw)
Pakketten en prijzen
Pakket keuze hulp
Domeinnaam vragen
Registratie tips
Regels .NL domeinnaam
Co-locatie / Dedicated servers
Algemeen
Server plaatsen (colocatie)
Server huren (dedicated)
Bestelformulier
Webhosting
Algemeen
Hosting pakketten
Pakket vergelijking
ASP hosting
Helpdesk
Algemeen
Veel gestelde vragen
Pakket wijzigen
Wijzigingen en formulieren
E-mail instellingen
FTP instellingen
HTML hulp
PHP Webhosting hulp
Windows Webhosting hulp
Reactieformulier
Uw site en de zoekmachines

Links
- Wat is SIDN?
- De oude situatie
- De nieuwe situatie
- SIDN en privacy
- Aanvragen .NL na 29-01-2003
- .NL registratie voor 29-01-2003
- Omzetten PuntNL-Leasecontract
Nieuwe regels SIDN
Met ingang van 29-01-2003 zijn de regels ten aanzien van de registratie van een .NL domeinnaam gewijzigd. Deze wijziging wordt doorgevoerd door de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN). Kortweg houd deze wijziging in dat het nu ook voor particulieren mogelijk is om een eigen .NL domeinnaam te registeren. Op deze pagina zullen wij proberen de meest gestelde vragen omtrent deze wijziging te beantwoorden.
Wat is de SIDN?
De SIDN is de overkoepelende organisatie in Nederland, belast met het beheer, en de uitgifte van .NL domeinnamen. Aangevraagde .NL domeinnamen worden geregistreerd bij de SIDN, en de gegevens van deze domeinnamen worden bijgehouden door de SIDN. De SIDN zorgt er ook voor dat een .NL domeinnaam maar 1 keer geregistreerd kan worden.

Aangesloten deelnemers kunnen een domeinnaam bij de SIDN registreren voor derden. Interip.nl is zo'n aangesloten deelnemer. Het is niet mogelijk om rechtstreeks bij de SIDN een domeinnaam te registreren.
De oude situatie
Tot 29-01-2003 was het voor particulieren niet mogelijk om een .NL domeinnaam te registreren op eigen naam. Door middel van een PuntNL-Leasecontract was dit wel mogelijk bij Interip.nl. De domeinnaam werd geregistreerd op de Kamer van Koophandel gegevens van Interip.nl, en door middel van het PuntNL-Leasecontract kreeg u toch de beschikking over de bewuste domeinnaam.
De nieuwe situatie
De SIDN heeft besloten de reglementen ten aanzien van het registreren van een .NL domeinnaam aan te passen. Een van de wijzigingen in het reglement is dat het nu ook mogelijk is voor particulieren om een .NL domeinnaam rechtstreeks te registreren. Er hoeft dus met ingang van 29-01-2003 geen Lease-constructie gebruikt te worden om particulieren toch de beschikking te geven over een eigen .NL domeinnaam.

U kunt de nieuwe reglementen van de SIDN hier volledig inzien.
Aanvragen .NL domein na 29-01-2003
Vanaf woensdag 29-01-2003 kunnen particulieren en bedrijven op de website van Interip.nl een .NL domeinnaam aanvragen. Bij deze aanvraag wordt een contract afgesloten tussen de aanvrager en Interip.nl, en tussen de aanvrager en de SIDN. Als beide contracten ondertekend geretourneerd zijn aan Interip.nl zal de aanvraag worden ingediend bij de SIDN, en de domeinnaam worden geregistreerd.

Bij een succesvolle registratie ontvangt u hiervan bericht via e-mail en post. Bij een niet succesvolle registratie wordt door Interip.nl contact met u opgenomen en, afhankelijk van de situatie, bekeken hoe een en ander verholpen kan worden.
Reeds geregistreerde .NL domeinnamen voor 29-01-2003
U heeft een .NL domeinnaam geregistreerd als bedrijf:
Voor u veranderd er in principe niets. De domeinnaam blijft geregistreerd, en uiteraard beschikbaar voor gebruik. Het huidige contract dat u heeft afgesloten met Interip.nl blijft geldig, en hoeft alleen gewijzigd te worden als er een wijziging in de domeinnaam wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld verandering van eigenaar).

De reeds door u ondertekende vrijwaringsverklaring (uw huidige contract met SIDN) wordt met ingang van 29 januari 2003 omgezet in een nieuw "registratiecontract". U hoeft dus geen nieuw contract te ondertekenen. De tekst van het nieuwe registratiecontract kunt u hier nalezen.

U heeft een .NL domeinnaam geregistreerd als particulier:
De domeinnaam is door u geregistreerd door middel van het PuntNL-Leasecontract. De registratie is uitgevoerd op naam van ons bedrijf, en u heeft met het PuntNL-Leasecontract het gebruiksrecht verkregen van de domeinnaam. In principe wijzigt er voor u ook niets, het is nu echter wel mogelijk om de domeinnaam over te nemen op uw eigen naam, dit is echter niet verplicht.

De geregistreerde domeinnaam kan vanaf 29-01-2003, indien u dat wenst, overgezet worden vanaf onze bedrijfsnaam naar uw eigen privé naam. Hiervoor moet wel een nieuw contract worden afgesloten tussen de SIDN en u. Het PuntNL-Leasecontract komt dan te vervallen en u wordt volledig eigenaar van de domeinnaam.

Conform het gestelde in het PuntNL-Leasecontract wordt voor deze overdracht kosten berekend.

U kunt hier lezen hoe u het contract kunt omzetten.
SIDN en privacy
De gegevens omtrent de registratie van een domeinnaam zijn openbaar opvraagbaar door middel van een WHOIS check. Indien u een domeinnaam registreert op uw eigen naam worden uw NAW gegevens verwerkt in het openbare gedeelte van deze WHOIS check. Met andere woorden, uw persoonlijke gegevens zijn gekoppeld aan de domeinnaam en zichtbaar op het internet voor iedereen.

De SIDN heeft hiervoor een zogenaamde opt-out regeling getroffen. Indien u deze gegevens niet zichtbaar wilt hebben op het internet, vereist de SIDN dat u dit schriftelijk meld (voorzien van de nodige argumenten) aan Interip.nl. Interip.nl zal vervolgens uw verzoek indienen bij de SIDN, vervolgens zal de SIDN het verzoek wel of niet toekennen. Indien uw bezwaar wordt toegekend zullen de gegevens vervangen worden door de gegevens van Interip.nl, mocht uw verzoek niet worden toegekend, dan blijven uw gegevens zichtbaar. Meer over deze regeling kunt u hier lezen.

Voor de duidelijkheid
Interip.nl is geen partij in deze regeling, en verzorgt alleen de melding bij de SIDN. U kunt dit niet zelf rechtstreeks bij de SIDN doen, dit moet altijd via een deelnemer (Interip.nl) van voornoemde stichting.
Omzetten PuntNL-Leasecontract
Indien u de huidge registratie van uw domeinnaam door middel van het PuntNL-Leasecontract wilt omzetten naar een registratie op uw eigen naam dan dient u de onderstaande formulieren ondertekend te retourneren aan Interip.nl.

   - Overdracht PuntNL-Leasecontract
   - SIDN registratie contract
   - SIDN wijziging domeinnaamhouder


Na ontvangst van deze formulieren zullen wij het verzoek indienen bij de SIDN, en de domeinnaam overdragen op uw naam. Bij een succesvolle overdracht sturen wij u per post een factuur toe.
Vragen
Uiteraard kunnen wij ons voorstellen dat u na het lezen van deze pagina nog vragen heeft. U kunt deze vragen altijd aan ons stellen. Wij verzoeken u vriendelijk deze vraag bij voorkeur per e-mail aan ons te stellen. U kunt dit doen via deze pagina.
 Interip.nl is een onderdeel van InterIP Networks B.V.
- +31 (0) 174-726026 - +31 (0) 174-726021 - info@interip.nl
K.v.K. te 's-Gravenhage 27183782 - IBAN: NL16INGB0680373446 - BIC: INGBNL2A
BTW nummer: NL.813181811.B.01

*- -* *- -* *- -*