Antivirus en spamfiltering op alle emailaccounts
Domeinen Hosting Design Co-locatie Contact

Interip.nl
Home
Bedrijfsprofiel
Contact
Vacatures
Nieuwsberichten
Nieuwsbrief
Resellers
WebMail Login
Domeinnamen
Algemeen
Registreren / Verhuizen
Domeinbewaker (nieuw)
Pakketten en prijzen
Pakket keuze hulp
Domeinnaam vragen
Registratie tips
Regels .NL domeinnaam
Co-locatie / Dedicated servers
Algemeen
Server plaatsen (colocatie)
Server huren (dedicated)
Bestelformulier
Webhosting
Algemeen
Hosting pakketten
Pakket vergelijking
ASP hosting
Helpdesk
Algemeen
Veel gestelde vragen
Pakket wijzigen
Wijzigingen en formulieren
E-mail instellingen
FTP instellingen
HTML hulp
PHP Webhosting hulp
Windows Webhosting hulp
Reactieformulier
Uw site en de zoekmachines

Veel gestelde vragen
Veel vragen zijn reeds eerder gesteld, en veel antwoorden zijn reeds gegeven. Hieronder vindt u een weergave van de meest gestelde vragen aan onze helpdesk. Wij verzoeken u om eerst in deze pagina te kijken alvorens uw vraag aan onze helpdesk te stellen.

Algemeen - E-mail - Hosting Algemeen - PHP/MYSQL - ASP/ASP.NET - Forwarding - Facturatie - Statistieken


Algemeen

  Kan ik mijn pakket omzetten in een ander pakket?

Zodra het door u gekozen pakket niet (meer) aan uw eisen voldoet kunt u overstappen naar een ander pakket.

Eventueel gefactureerde bedragen over de lopende periode worden verrekend met het nieuwe pakket. Bij een overstap naar een lager (goedkoper) pakket is er geen recht van teruggave.

Wijzigingen in het pakket moeten schriftelijk aan ons gemeld worden. U kunt hiervoor dit formulier gebruiken.


  Hoe lang loopt mijn contract?

Alle contracten worden afgesloten voor een periode van 1 jaar, met een automatische verlenging voor een zelfde periode, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opzegging is uitsluitend schriftelijk mogelijk per einde van de lopende periode, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 6 weken. U kunt hiervoor eventueel dit formulier gebruiken.E-mail

  Hoe moet ik mijn e-mailprogramma instellen?

Om e-mail te kunnen versturen en ontvangen moet u het nieuwe e-mailadres installeren in uw e-mailprogramma. U kunt hier lezen hoe dit moet.


  Ik kan geen e-mail versturen.

Voor het verzenden van e-mail moet u het wachtwoord meesturen. U kunt op deze pagina (helemaal onderaan) lezen hoe dit moet.


  Alle instellingen staan goed, maar ik kan nog geen e-mail versturen.

Sommige inbelproviders blokkeren het verzenden van e-mail via andere servers. Deze providers hebben dan de zogenaamde SMTP-port geblokkeerd. U krijgt meestal de foutmelding 'relaying denied'.

U kunt dit verhelpen door als SMTP-server de SMTP-server van uw inbelprovider in te stellen. Op de servicepagina's van uw provider kunt u hier meer over lezen.Hosting

  Wat is dataverkeer

Dataverkeer is alle inkomende- en uitgaande data (gegevensoverdracht) van en naar uw website. Dataverkeer ontstaat doordat gegevens (data) van uw website, en dus een server, worden ingeladen op de computer van uw bezoeker.

Wanneer u een foto van één megabyte op uw pagina heeft staan, welke vervolgens honderd keer wordt opgevraagd, dan heeft u in theorie honderd megabyte dataverkeer genereert. Dit wordt HTTP-verkeer genoemd. In de praktijk wordt dit overigens nog iets meer vanwege de overhead, wat betekend dat er tussendoor communicatie is om fouten op te kunnen vangen. De hoeveelheid dataverkeer wordt in bytes berekend. De hoeveelheid in uw pakket is de inbegrepen hoeveelheid per maand.

Mocht u onverhoopt deze hoeveelheid overschrijden, dan zal Interip.nl contact met u opnemen om een en ander door te spreken. Onverwachte rekeningen zullen er niet zijn, bij overschrijding wordt u altijd eerst door ons gewaarschuwd. Structurele overschrijding wordt op basis van nacalculatie achteraf gefactureerd.


  Ik heb een hostingpakket en de codes heb ik net gekregen. Hoe nu verder?

Om de door u gemaakte website zichtbaar te maken op internet moet u de bestanden van de website uploaden naar onze webserver. Het uploaden kunt u doen met een FTP-Programma.

Als U al over een FTP programma beschikt vormt dit geen probleem, de instellingen van de verschillende FTP programma's zijn nagenoeg identiek. Meer over de instellingen van FTP en hoe u diverse ftp-client's kunt downloaden kunt u hier lezen.


  Hoe upload ik mijn website door middel van FTP?

U kunt de instellingen van uw FTP-programma hier lezen.


  Ik heb mijn site net ge-upload maar ik kan hem niet zien.

U dient als startpagina default.htm (of als uw pakket dit ondersteunt default.asp) te gebruiken. Deze pagina wordt als eerste getoond aan uw bezoekers. Als deze pagina niet bestaat verschijnt er een foutmelding op het scherm. De default.htm pagina moet geplaatst worden in de root (hoofdmap) van uw website. De benaming van de rest van uw pagina's maakt niet uit.


  Als ik mijn site bekijk krijg ik de melding Directory Listing Denied.

Deze melding kan ook worden weergegeven als "u bent niet gemachtigd om deze pagina te bekijken". De door u opgevraagde pagina bestaat niet op de webserver. Dit kan zijn omdat u deze niet (goed) heeft geupload, of omdat u niet de juiste naam heeft gebruikt.

Indien u deze melding krijgt als u de domeinnaam opvraagt dan heeft u niet de juiste startpagina geupload. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de vorige vraag op deze pagina.


  Mijn hostingpakket ondersteunt ASP. Wat is dat?

ASP staat voor Active Server Pages, en hiermee kunt u dynamische websites maken. Meer over ASP, en hoe u dit kunt gebruiken kunt u hier lezen.


  Ik wil mijn bezoekers een reactie laten versturen via mijn website, kan dit?

Alle hostingpakketten ondersteunen het Interip.nl reactieformulier. Dit formulier is ontwikkeld om op eenvoudige wijze, zonder al te veel programmeerkennis uw bezoekers via e-mail een reactie te laten versturen. Het gebruik van dit formulier is gratis. Meer informatie over dit formulier kunt u hier lezen.


  Mijn site is niet zichtbaar in de zoekmachines

Om uw site zichtbaar te maken in de zoekmachines moet deze door de zoekmachines geindexeerd kunnen worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de uw site voorzien wordt van keywoorden. Meer hierover kunt u lezen op deze pagina.
PHP/MYSQL

  Hoe zorg ik er voor dat ik gebruik kan maken van PHP?

Om gebruik te kunnen maken van PHP scrips moet uw hostingpakket deze scripts ondersteunen. Deze scripts draaien bij ons op een Linux server. In de bevestiging die u van ons ontvangt staat vermeld onder welk operating system uw website is ondergebracht en of er wel of geen script ondersteuning aanwezig is. Neem in geval van twijfel contact op met onze helpdesk.

  Kan ik ook gebruik maken van een MySql database

Op al onze PHP Webhosting pakketten zijn standaard één of meerdere MySql database('s) inbegrepen, uw loginnaam/databasenaam/password en MySql-servergegevens kunt u vinden op het bevestigingsbericht dat u van ons heeft ontvangen.

  Hoe kan ik mijn MySql database bewerken ?

U kunt dit doen vanuit uw eigen PHP scripts of door middel van PhPMyAdmin. PHPMyAdmin is een tool met een gebruikersvriendelijke interface waarmee u uw MySql database kunt bewerken. Wij hebben een versie van PHPMyAdmin geïnstalleerd op onze webserver, u kunt inloggen op de MySql beheerpagina door "HIER" te klikken.

  Kan ik ook gebruik maken van een MS-Access database

Gebruik van een MS-ACCESS database is niet mogelijk in een Linux/PHP omgeving, indien u MS-Access database's wilt gaan gebruiken moet uw website worden gemigreerd naar een Windows 2003 server met ASP/ASP.NET ondersteuning. U kunt hiervoor een formulier downloaden welke u kunt verkrijgen door "HIER" te klikken.

  Ik zit op de PHP platform met mijn website en wil Frontpage gebruiken

Ondersteuning voor Frontpage is net zoals een MS-Access database alleen maar mogelijk op de Windows platform. Aangezien Frontpage van huis uit een product van Microsoft is hebben wij besloten om deze ondersteuning alleen te bieden op het Windowsplatform. Let op dat u ten alle tijden uw website vanuit Frontpage via het ftp protocol kunt uploaden naar onze servers ongeacht of uw website op een Windows of Linux platform draait. U dient hiervoor uw website te publiceren naar ftp://ftp.uwdomeinnaam.nl, in plaats van naar http://www.uwdomeinnaam.nl.

  Hoe kan ik mijn statistieken bekijken ?

Indien uw website wordt gehost op het Linuxplatform dan kunt u, met betrekking tot uw website, statistieken bekijken door achter uw domeinnaam "/stats/" in te typen. Als bijvoorbeeld uw domeinnaam "voorbeeldnaam.nl" is. Dan typt u, om uw statistieken te bekijken in: http://www.voorbeeldnaam.nl/stats/. Eenmaal op deze pagina aangekomen wordt u om een loginnaam en een wachtwoord gevraagd, u voert hier bij loginnaam uw ftp-account in met het daarbij behorende password.

  Hoe kan ik bepaalde mappen van mijn website afschermen voor ongewenste bezoekers ?

Dit kunt u doen door gebruik te maken van zogenaamde ".htaccess" en ".htpassword" bestanden. Het .htaccess bestand plaatst u in die map die u beveiligd wilt hebben. In het .htaccess bestand staan een aantal gegevens vermeld waaronder het path naar het .htpassword bestand waarin de username en het password kan worden opgeslagen. In een .htpassword bestand staan de loginID's en de wachtwoorden vermeld welke toegang geven tot de afgeschermde map. Houdt u rekening met het feit dat de wachtwoorden in een .htpassword file versleuteld (encrypted) worden opgeslagen. Indien u niet beschikt over de mogelijkheid om de wachtwoorden te versleutelen (encrypten) kunt u gebruik maken van onze crypt-encriptor.

Voor meer vragen over PHP en PHP scripts kunt u ook kijken op onze helppagina onder het hoofdstuk "PHP Webhosting".ASP/ASP.NET

  Mijn hosting pakket ondersteunt ASP/ASP.NET, wat is dat?

ASP en ASP.NET zijn beiden programeertalen waarmee uw website dynamisch gemaakt kan worden. U kunt bijvoorbeeld gegevens uit een database tonen aan uw bezoekers, of bepaalde pagina's tonen aan de hand van de door de bezoeker ingevulde gegevens. Eigenlijk zijn de mogelijkheden met ASP/ASP.NET eindeloos en te veel om op te noemen. Het Windows2003 platform waarop onze ASP/ASP.NET ondersteunde websitediensten draaien biedt een scala aan standaard classes en objecten voor programmeurs die complexe websites willen bouwen. Maar ook voor de beginende programmeur is ASP/ASP.NET een eenvoudige scriptaal wat makkelijk te leren is.

Meer informatie over ASP kunt u in onderstaande vragen vinden, of op onze speciale ASP-PAGINA.


  Hoe kan ik een MsAccess databases gebruiken vanuit ASP?

Voordat u gebruik kunt maken van MsAccess vanuit ASP moet u een folder aanmaken in uw hosting-account waar u de databases kunt plaatsen. Nadat u deze folder heeft aangemaakt kunt u onze helpdesk via e-mail verzoeken om de folder de juiste rechten toe te kennen zodat de database vanuit ASP ook bewerkt kan worden, en niet gedownload kan worden. Zodra u van onze helpdesk bericht ontvangt dat de rechten zijn aangepast kunt u aan de slag. In het stukje hieronder kunt u meer lezen over de connectie met de database vanuit ASP.


  Hoe maak ik vanuit ASP een connectie met een MsAccess database?

De eenvoudigste wijze om een database vanuit ASP te benaderen is via een zogenaamde DSN-less connectie. Op deze manier kunt u zonder tussenkomst van Interip.nl extra databases in gebruik nemen. U kunt de connectstring op de volgende wijze aanmaken:

dsn = "DBQ=" & Server.Mappath("\") & "\databasemap\databasenaam.mdb" & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"

databasemap verwijst hierbij naar de map waarin de database geplaatst is.
databasenaam verwijst hierbij naar de naam van de database.


Als de folder waarin de database geplaatst is test heet, en de database zelf heet fam.mdb dan ziet de code in ASP er zo uit:

dsn = "DBQ=" & Server.Mappath("\") & "\test\fam.mdb" & ";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
set c = server.createobject("adodb.connection")
c.open dsn
set r = server.createobject("adodb.recordset")
r.open "Select * from familie",c, 1, 2
       hier de handeling met de gegevens uit de database
r.close
set r = nothing
c.close
set c = nothing


Belangrijk: u moet door onze helpdesk de juiste rechten laten plaatsen op de databasemap zoals in voorgaande vraag staat beschreven, anders kunt u geen gebruik maken van uw database.Forwarding

  Ik wil een wijziging aanbrengen in mijn forwarding. Hoe moet dat?

Deze wijziging kunt u via e-mail door geven aan onze helpdesk. Na ontvangst van deze wijziging wordt deze in de regel binnen 1 werkdag verwerkt.

Voor een wijziging worden geen extra kosten in rekening gebracht mits het aantal wijzigingen per jaar billijk is.


  Sinds ik gebruik maak van de forwarding werkt mijn Nedstat teller niet

De code van uw Nedstat moet enigszins aangepast worden als u gebruikt maakt van een forwarding naar uw website.

Verander de 0 in 'nedstatbasic ('xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',0) in een 1 U kunt deze wijziging zelf uitvoeren en meer informatie hierover vinden op de website van Nedstat


  Mijn site is niet zichtbaar in de zoekmachines

Om uw site zichtbaar te maken in de zoekmachines moet deze door de zoekmachines geindexeerd kunnen worden. Hiervoor is het noodzakelijk dat de forwarding ook voorzien wordt van sleutelwoorden. Meer hierover kunt u lezen op deze pagina.

U kunt de gewenste sleutelwoorden en metatags in een e-mail aan onze helpdesk sturen, en deze zal dan zo spoedig mogelijk in de forwarding worden opgenomen.
Facturatie

  Ik heb een domeinnaam besteld, hoe moet ik betalen?

Zodra de door u bestelde domeinnaam is geregistreerd ontvangt u hiervan per post bericht. Bij deze bevestiging zit tevens een factuur welke u via een bankoverschrijving kunt voldoen.

U betaalt alleen als de registratie van de domeinnaam positief is, dat is wel zo duidelijk.

Statistieken

  Hoe bekijk ik mijn bezoeker statistieken als mijn website op het Linux platform draait ?

Op het Linux platform kunt u uw statistieken bekijken door "/stats" achter uw domeinnaam in te typen. Indien uw domeinnaam is: www.bakkerijomdehoek.nl dan typt u in uw browser: http://www.bakkerijomdehoek.nl/stats. Als u de statistieken wilt bekijken dient u eerst in te loggen. Gebruik hiervoor de loginid en password van uw ftp account.  Hoe bekijk ik mijn bezoeker statistieken als mijn website op het Windows platform draait ?

Om uw statistieken op het Windows platform te bekijken surft u eerst naar onze statistieken pagina. Voer vervolgens uw domeinnaam in (zonder "www") en log in om uw statistieken te bekijken. Gebruik hiervoor de loginid en password van uw ftp account.


 Interip.nl is een onderdeel van InterIP Networks B.V.
- +31 (0) 174-726026 - +31 (0) 174-726021 - info@interip.nl
K.v.K. te 's-Gravenhage 27183782 - IBAN: NL16INGB0680373446 - BIC: INGBNL2A
BTW nummer: NL.813181811.B.01

*- -* *- -* *- -*