Klik op de beschikbare categorieën voor een overzicht
Momenteel zijn er oplichters actief die onder de naam “nldomeinhost.nl” en “domeinhostnederland.nl” spookfacturen voor domeinnaam registratie sturen. Het gaat hierbij om een zogenaamde aanbieding maar dit is zo in de kleine letters verwerkt dat het niet opvalt waardoor velen particulieren en bedrijven denken dat het een echte factuur is.

Dit vorm van fraude staat bekend als acquisitiefraude, bij het betalen van het factuur gaat u een contract aan. Uiteraard bent u niet verplicht om zo’n spooknota te betalen, er is namelijk geen sprake van een betalingsverplichting.

Wij raden iedereen die een factuur van deze oplichterbende heeft hiervan een melding te doen bij “Fraude Helpdesk Meldpunt”