Klik op de beschikbare categorieën voor een overzicht
Met het online gaan van onze nieuwe website hebben wij tevens ook al onze pakketten aangepast. Alle pakketten zijn groter geworden en voor de meeste pakketten geldt ook dat de kosten zijn verminderd.

De belangrijkste aanpassingen zijn de verhoging van de opslagruimte voor uw website en e-mail, de maandelijkse traffic die uw website kan genereren en de mogelijkheid om meerdere domeinen onder hetzelfde pakket te kunnen hosten.

In de komende periode gaan wij de specificaties van uw pakket stapsgewijs omzetten naar de nieuwe waarden. Mocht u dringend behoefte hebben aan meer ruimte of traffic, neem dan contact met ons op zodat wij uw pakket voorrang kunnen geven tijdens het migratieproces.